Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm Nedir?

Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm Nedir? tam olarak Seyahat etmeyi ve farklı kültürleri öğremek insoğumuzun vazgeçilmezidir peki gelecek nesillerimizde bu güzellikleri görebilecekmi ya da bizler geçmişte ziyaret ettiğimiz yerleri seneler sonra aynı güzelliğiyle bulabilecek miyiz ? 

Sürdürülebilir Turizm Ve Ekoturizm Nedir?

Sürekli artış gösteren dünya nüfusu ve kirlenen doğamızla mücadele edebilmek adına farklı turizm trendleri gündememize geliyor. Sürdürülebilir turizm ve ekoturizm kavramları da onlardan ikisi. Bir destinasyonu çekici kılan özellikler arasında sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel miraslar ve gelenekler de yer alır Ancak pek çok destinasyonda yaşanan tahribatlar geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olabilmektedir. İşte tam noktada da sürdürülebilir turizm kavramı devreye giriyor. Sürdürülebilir turizm kavramını ne kadar iyi anlar ve benimsersek turizmin gelişmesine katkımız olur. Sürdürülebilir turizmle ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik Kavramının Kısa Geçmişi

Sürdürebilirlik kavram hayatımıza ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen ‘İnsanın Çevresi’ konferasında girmiştir. Yıllar geçtikçe bu konu üzerinde farklı konferanslar düzenlenmiş ve birçok çalışmalar yapılmıştır. 1987 yılında yayınlanan Brundtlant Raporu ile de ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı tam manasıyla şekillenmiş ve anlamlaştırılmıştır. Brundtlant Raporuna göre sürdürülebilirlik ‘‘Günümüz ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerine zarar vermeden karşılanması’’ anlamına gelmektedir.

Peki nedir bu Sürdürülebilir Turizm?

Yalın haliyle anlatmak gerekirse ‘Sürdürülebilir Turizm’ doğal, ekonomik ve kültürel kaynakları korurken bu kaynaklarının devamlılığını sağlamaya da özen göstermek anlamına geliyor. Başka bir deyimle kirletmeden, bozmadan bu kaynaklardan gelir elde etmek ve bu geliri o turizm bölgesi için en iyi şekilde kullanmak anlamındadır. ‘Sürdürülebilir Turizm’ seyahat edilen destinasyonların geleceğini korumak adına doğal kaynakların, toplumların kültürel miraslarının korunarak kalkınmasını sağlarken bölgelerdeki ekonomik ve sosyal gelişimi de ilerletmeye çalışmaktadır.  ‘‘Yaşamak ve görmek için daha güzel yerler yaratmak.’’ (Capetown Bildirgesi)

Sürdürülebilir Turizmin Amacı Nedir?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Sürdürülebilir Turizm’e dikkat çekmek adına bazı maddeler yayınladı bu maddelerden en öne çıkanları :

Seyahat edilen destinasyonlardaki ticari girişimlerin başarılarını daim kılabilmek için politikalar uygulanması gerekliliğini savunan ‘Ekonomik Süreklilik İlkesi’

Yerel halkın kalkınmasını destekleyici unsurların arttırılması ve desteklenmesini hedefleyen ‘Yerel Kalkınma İlkesi’

Doğal yaşam alanlarının korunmasını, çevreye ve hayvanlara verilen zararların azaltılmasını hedefleyen ‘Biyolojik Çeşitlilik’

Kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek adına toplumları bilinçlendirmeyi amaçlayan ‘Kaynakları Verimli Kullanmak İlkesi’

Turizm işletmeleri ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, toprak kısaca doğa kirliliğini minimuma indirmeyi prensip edinen ‘Sorumlu Turist’ gibi kavramları yaygınlaştırmayı amaçlayan ‘Çevresel Etki İlkesi’

Sürdürülebilir Turizm Neden Önemli?

Gelecek nesillerin bizim gördüğümüz güzelliklerden mahrum kalmamasına adına Sürdürülebilir Turizm önem taşımaktadır. Yerel kültürlerin korunduğu, tarihi değerlerin yaşatıldığı, doğanın düzeninin ve ekolojik dengenin bozulmadığı sağlıklı bir dünya için sürdürülebilir turizme bizler de destek olmalıyız. Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm Arasındaki İlişki ‘Ekoturizm’ doğayı, çevreyi koruyan, daha bilinçli seyahat etmemizi amaçlayan bir turizm şeklidir ve sürdürülebilir turizmin olmazsa olmaz bileşenlerinden biridir. Sürdürülebilir turizm ise ekoturizmden çok daha geniş alanı kapsar ,sosyal adaleti sağlamak, bölgesel ekonominin kalkınmasına destek olmak, toplumların kültürel miraslarını yaşatmaya çalışmak gibi sıralayabiliriz.

 Peki Sürdürülebilir Turizmin Bir Parçası Olan ‘Ekoturizm’i Desteklemek İçin Bireysel Olarak Neler Yapabiliriz?

Geri dönüşüm konusunda daha bilinçli olabilir, plastik kullanımımızı en aza indirebilir, hatta hiç kullanmayabiliriz. Seyahatlerimizi planlarken doğa dostu otellerde konaklamaya özen gösterebiliriz. Seyahat ettiğimiz yerin kültürel mirasına sahip çıkmak ve o mirasın gelecek nesillere korunarak aktarılmasını sağlamak adına seyahatlerimizde yerel halkla daha iç içe olabiliriz. 

WhatsApp Şimdi Ara